Σπίτι > Νέα > Περιεχόμενο

Το ταίριασμα των χρωμάτων του πακέτο σχεδιασμού είναι πολύ σημαντικό

Dec 08, 2018

Συχνά το ενδιαφέρον στο χρώμα μπορεί να οδηγήσει σε αίσθημα χρώμα αισθητική. Κατά το σχεδιασμό κουτιά δώρων, η διακόσμηση και ο εξωραϊσμός των χρωμάτων παίζουν μεγάλο ρόλο. Για παράδειγμα, η λεγόμενη βάθος αντίθεση αναφέρεται στο γεγονός ότι τα δύο χρώματα στο σχεδιασμό χρώμα εμφανίζεται διακριτικά σε ένα είδος εικόνα την ίδια στιγμή, η οποία παράγει μια πιο αρμονική προβολή γωνία επίδραση.


Χρώμα όχι μόνο παίζει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό της κουτιά δώρων, αλλά διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην ανθρώπων κοινωνική ζωή, εργασία παραγωγής και καθημερινά ρούχα, τρόφιμα, στέγαση και τα ταξίδια. Σύμφωνα με σύγχρονα επιστημονικά ερευνητικά δεδομένα, το 90% των πληροφοριών που λαμβάνονται από ένα φυσιολογικό άτομο από τον έξω κόσμο είναι εισάγονται στον εγκέφαλο από τα οπτικά όργανα, όλα από την εξωτερική οπτική εικόνα, και η πρώτη εντύπωση της όρασης είναι συχνά την αίσθηση του χρώματος. .


Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός του πλαισίου είναι πολύ επικεντρώθηκε σε χρώματα που ταιριάζουν!