Σπίτι > Νέα > Περιεχόμενο

Βιωσιμότητα του κουτιού συσκευασίας

Oct 19, 2018

Ο 21ος αιώνας είναι ένας αιώνας προστασίας του περιβάλλοντος, οι άνθρωποι έχουν δεσμευτεί να μελετήσουν νέα υλικά συσκευασίας και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους σχεδιασμού για να μειώσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούνται από τη συσκευασία των στερεών αποβλήτων. Καινοτομίες σε υλικά συσκευασίας όπως: για θερμομόνωση, υλικά φθαρτών χαρτοπολτού χύτευσης, στο σχεδιασμό για τη μείωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία, στο μέτρο του δυνατού τη χρήση του ελαφρού βάρους, μικρό μέγεθος, εύκολο να συνθλίψει ή να ισοπεδώσει, εύκολο να διαχωριστούν τα υλικά.