Σπίτι > Νέα > Περιεχόμενο

Συναλλαγές συσκευασίας δώρου

Dec 05, 2018

1. Κατά τη διαδικασία προσαρμογής, το μέγεθος του απαιτούμενου κιβωτίου δώρου θα πρέπει να προσεγγίζεται με ακρίβεια και να παρέχεται με ακρίβεια στον κατασκευαστή του κουτιού δώρου.


2, προσαρμοσμένη συσκευασία δώρου για να εξασφαλιστεί ότι το σχέδιο στη συσκευασία είναι σαφές και ακριβές.


3, η επιλογή των υλικών θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες των συσκευασιών συσκευασίας δώρου συνήθειας?


4. Εάν η έγχρωμη εκδοχή του κιβωτίου είναι διαφορετική από το πραγματικό προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό του κατασκευαστή του δώρου.