Σπίτι > Νέα > Περιεχόμενο

Χαρακτηριστικά Ψηφιακής Εκτύπωση

Nov 20, 2018

01. Η ψηφιακή μηχανή εκτύπωσης μπορεί βασικά να καλύψει τις ανάγκες εκτύπωσης

02. Η ψηφιακή εκτύπωση είναι πολύ ανθεκτική στα χειρόγραφα

03. Τα πλεονεκτήματα των μικρών προϊόντων παρτίδας είναι προφανή

04. Μεταβλητή τεχνολογία εκτύπωσης για εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων ψηφιακή εκτύπωση, συμπεριλαμβανομένων δύο τύπων: το ένα είναι μεταβλητά δεδομένα, και το άλλο είναι ένα μεταβλητό πρότυπο.

05. Η ψηφιακή εκτύπωση έχει εμφανή περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα