Σπίτι > Νέα > Περιεχόμενο

Ταξινόμηση των τσάντες χαρτιού

Oct 19, 2018

Σύμφωνα με τις διάφορες χρήσεις: συμπεριλαμβανομένων των τσαντών φακέλων, των φακέλων, των τσαντών τσαντών, τσάντες τροφοδοσίας, τσάντες τσέπης, τσάντες χαρτοκιβωτίων, τσάντες λιπασμάτων, τσάντες πλαστικοποίησης, χαρτοσακούλες τεσσάρων στρωμάτων, τσάντες φαρμάκων, τσάντες , τσάντες κρασιού.

Η χρήση διαφορετικών, το μέγεθος του σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των χάρτινων σακουλών πάχους χαρτιού έχουν πολλές απαιτήσεις, έτσι ώστε να προσαρμόσετε ανάλογα με την πραγματική κατάσταση, να επιτύχει λιγότερο, ο σκοπός της οικονομικής εφαρμογής, για τη μείωση της διατήρησης υλικού, πράσινο την προστασία του περιβάλλοντος, τις επενδύσεις κεφαλαίου των επιχειρήσεων, παρέχοντας μεγαλύτερη προστασία.